Pop-Up Schubert – interaktiva  minikonserter som på ett lustfyllt och kreativt sätt inviger deltagaren i Franz Schuberts sångskatt. Dikt och ton används som inspiration till olika skapande moment . Rörelse och röst, bild och form, spontant musikskapande och ordklyveri utifrån den tidlösa poesin.  Workshopen passar alla åldrar och grupper. Nina Ewald, sopran och Karin M Nilsson, pianist, har genomfört ett flertal workshops via Göteborgs stads Kulturtermin och Västra Götalands regionens kulturkatalog.

Pop-Up Schubert på Kulturterminen Göteborgs Stad

Pop-Up Schubert i Kulturkatalogen Väst

                                                                                                                                                                 

Skräddarsydda allsångsshower– favoritsångerna i olika sättningar från mindre grupper på företagets julfest till utomhusscener och köpcenter. En perfekt familjeaktivitet.

Dans kring granen/ midsommarstången– tillsammans med min dragspelare Mats kör vi en fartfylld dans kring granen/midsommarstången med högt tempo och många skratt.

Välkommen att kontakta mig här!