Göteborgs Liederkollektiv

Print

En Göteborgsbaserad grupp för liederkonstens bevarande, förnyelse och publika representation. Vi vill komma nära människan via den musikaliska salongen och schubertiadens intima format.
Men den musikaliska salongen skapar vi automatiskt ett rum för en intim konstnärlig upplevelse och en genuin kulturell gemenskap.

Kollektivet har växt fram sedan publiceringen av SchubertAppen och hittade sitt namn under 2020. Ursprungsmedlemmar som fortfarande är del av gruppen är Karin M Nilsson, Nina Ewald och Ingela Tägil. Nu har tillkommit Ellen Larsson, Katarina Solén Hiller, Markus Göransson och Anton Höber. Vi har många tillfälliga samarbete med kreatörer och musiker i och utanför Göteborg.

Gruppen genomför skolkonserten och schubertiaden Pop-Up Schubert, kammarmusikkonserter som Schubert on the road och musikaliska salonger med olika tema. Inom kort att publicera en podcast ”Liederpodden” med Ingela Tägil och Karin M Nilsson och nedan står att läsa om SchubertAppen.

Läs om Pop Up Schubert här:   Pop-Up Schubert
Läs om kammarmusikprogrammen här: Musikaliska salonger