Verksamhet 2022

2 januari musikalisk medverkan i finska församlingen, Oscar Fredrik

6 januari, Trettondagsmusik i Landa och Ölmevalla

16 januari, musikalisk medverkan i Landa och Ölmevalla

22 januari ”Bach to sleep” med Ida Andersson i Stensjön Nytt datum- uppskjutet evenemang

23 januari, musikalisk medverkan i Älvsåker

19 februari ”Bach to sleep” med Ida Andersson i Stensjön- ombokat från 22 januari

12 mars, Liederlördag i Hagakyrkan med Nina Ewald

28 mars-8 mars Speldags med Jenny Lind Tema, med Ingela Tägil

3 mars, muskalisk medverkan i Skallsjö

24 mars, 2 januari musikalisk medverkan i finska församlingen

29 maj, musikalisk medverkan i Skallsjö

Juni-månad- Gretchen forever. Mer info kommer.