Tidigare produktioner -The Holy Shake

The Holy Shake, tidigare produktioner och medlemmar.

2006-2008 Den Lysande Dagen: Maria Kjellberg-Hjelte, dans, performance och koreografi; Lotta Bohlin, dans , koreografi och sång, Karin M Nilsson, konstnärlig ledare, piano , orgel, tonsättning och sång

2009-2013 En Bön om Kvällen: Maria Kjellberg-Hjelte, dans, performance och koreografi; Pia Nordin,dans , koreografi och sång, Karin M Nilsson, konstnärlig ledare, piano , orgel, tonsättning och sång

2014 En Bön om Kvällen: En Bön om Kvällen : Maria Kjellberg-Hjelte, dans, performance och koreografi; Mika Mörner,dans och sång,  Karolin Ankarcrona, dans och koreografi; Lisa Gustafsson. dans och performance/improvisation ; Karin M Nilsson, konstnärlig ledare, piano , orgel, tonsättning och sång

2015 Där finns Kärleken: Maria Kjellberg-Hjelte, koreografi; Pia Nordin,dans , koreografi och sång, Maria Lindell: dans, dikt och sång.Karin M Nilsson, konstnärlig ledare, piano , orgel, tonsättning och sång

Vår ständiga koreograf Maria Kjellberg-Hjelte finns kvar i projektet med koreografier som förvaltas och utvecklas av Pia Nordin.

Maria red