Verksamhet 2021

Inför konserter publiceras mer info på https://www.facebook.com/schubertappen

3 januari- Karin spelar musik för 8 personer i taget i Högsbo Kyrka, (Göteborg)

14 januari Karin spelar musik till dop i Kaverös Kyrka (Göteborg)

20 januari- inspelningar inför Liederpodden, Vajberiet (Hisingen)

21 januari- inspelningar inför Liederpodden, Vajberiet (Hisingen)

30 januari- Schubert m.m i Haga Kyrka INSTÄLLT

19 februari- deltagande i kurs för poddradioproduktion (Poppius online)

21 februari- Schubert on the Road i Haga KyrkaINSTÄLLT/UPPSKJUTET

1 mars- Karin spelar musik till begravning i Östra Kapellet (Göteborg)

3 mars- poddradio repetition, Liederpodden

10 mars- inspelningar för Liederpodden, Vajberiet (Hisingen)

18 mars- inspelningar för Liederpodden, Vajberiet (Hisingen)

21 mars- musikalisk salong i Osby UPPSKJUTET

26 mars- rep inför digital omställning av Pop-Up Schubert

29 mars- inspelning av poddavsnitt 1-2

30 mars- rep inför 2 april

2 april- Sång och piano, musikgudstjänst i Gädestads kyrka (Himledalens församling)

11 april- Karin spelar musik för 8 personer i taget i Högsbo Kyrka (Göteborg)

21 april- filminspelning för digital Pop-Up Schubert (Hisingen)

26-27 april Pop-Up Schubert online i Härryda kommun

3-9 maj Pop-Up Schubert Online i Härryda kommun

24-28 maj Pop-Up Schubert Online i Härryda Kommun

30 maj- Karin spelar musik för 8 personer i taget i Vinbergs Kyrka (Falkenberg)

1 juni Pop-Up Schubert i Falkenberg

3 juni Pop-Up Schubert i Falkenberg

12 juni musik till två dop i Oscar Fredriks kyrka (Göteborg)

20 juni Karin musicerar i samband med gudstjänst i Ljungby Kyrka (Falkenberg)

30 juni Musikalisk Salong med Jenny Lind-tema i Annerstads kyrka (Halmstad)

11 juli Karin medverkar i gudstänst i Vinbergs Kyrka (Falkenberg)

18 Juli Karin medverkar i gudstjänst i Vinbergs Kyrka (Falkenberg)

19 juli-1 augusti Karin har musikuppdrag i Hjällbo Kyrka (Göteborg)

22 juli Musikalisk salong med Jenny Lind-tema i Grimeton Kyrka (Varberg)

7-9 augusti Karin har musikuppdrag i Oscar Fredriks Kyrka

14 augusti Karin medverkar som musiker i två vigslar och ett dop i Lerums kyrka

11-12 september Karin har musikuppdrag i Skallsjö Kyrka (Floda)

18 september Musikalisk salong med Jenny Lind tema, Sevedebygdens konsertförening (Vimmerby)

9 oktober Karin här musikuppdrag i Skallsjö kyrka (Floda)

2 oktober (senarebokas till november) Musikalisk Salong Avantgarde och Forum i Hammarkullens Folkets Hus

20 oktober (senarebokas till november) Musikalisk Salong Avantgarde i Hammarkullens Folkets Hus

30 oktober Karin har musikuppdrag i Oscar Fredriks kyrka (Göteborg)

8 november Pop-Up Schubert medverkar i utbudsdag på Storan i arrangemang av MCV (Göteborg)

11-12 november Pop-Up Schubert i Falkenberg

18 november Musikalisk Salong (Hammarkullen)

20 november ombokning Schubert on the Road i Haga kyrka (Göteborg)

21 november Musikalisk salong med Jenny Lind-tema, Osby Konsertförening (Osby)

25 Musikalisk salong Avantgarde med uruppförande i Göteborg/Hammarkullen

6-7 december Pop-Up Schubert i Falkenberg