Om mig

Musik på galleri, lounge piano, improvisation
Karin spelar och tolkar bilder på Cornelia Schmidts fotoutställning

Karin M Nilsson

Pianist, Musikpedagog, Projektledare och Musikskapare

Traditionella konserter med sångare och instrumentalister, annorlunda scenupplevelser med musik och dans, musik och kör för att må bra, minikonserter och musikaliska salonger med interaktiva moment och dialog.
Musik för livets alla skeden: dop, namngivning, bröllop, avsked och begravning.
Nyskapande projekt som Pop-Up Schubert-Sveriges modernaste schubertiad, Schubert on the road , Musikalisk salong Avantgarde och SchubertAppen.

Utbildning, stipendier och anställningar

Utbildning och Kurser, ett urval
Examen i piano, musikteori och ackompanjemang; Schola Cantorum de Paris
Musikteori och solfège vid L’Institut Catholique de Paris
Musikpedagogisk påbyggnad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg
Rytmik för instrumentalpedagoger, enstaka kurs vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg
Musikvetenskap; Kandidatuppsats på Linnéuniversitetet
Kyrkomusik; Folkhögskolan i Hjo
Högre Specialkurs i Musik Petri Läroverk Malmö
Kontinuerlig fortbildning inom lågaffektivt bemötande, tecken som stöd, barnkör, röstbehandling m.m
Projektledarutbildning, Drivhuset
Brewhouse Inkubator Speed
Poddkurs, Poppius Journalisthögskola

Stipendier och stöd:
Göteborgs Stads Kulturstöd hösten 2023
Kulturrådet Konsertverksamhet 2023
Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelse, stipendium för genomförande av Gretchen Forever 2022
Göteborgs Stad, utvecklingsstöd ”Poesiutmaningen” 2022
Musikverket projektstöd: Grethen Forever 2022
Kulturrådet samverkan med komponist: Nya lieder och romanser 2022, 2023
Kulturrådet, projektstöd för konsertverksamhet: såsong 2021
Kulturrådets projektstöd, barn och unga: utveckling av Pop-Up Schubert
Göteborgs stads Projektstöd Pronto: Musikalisk Salong Avangarde 2021, Chapel Moments 2019 samt Göteborgs Schubert Maraton 2017
Eu-bidrag Västra Götalands regionen, konsultcheck för SchubertAppen 2014
Längmanska Stiftelsens kulturstipendium: Göteborgs Schubert Maraton 2019
Helge Ax:on Johnssons Stiftelses stipendium: The Holy Shake sommarturné, Göteborgs Schubert Maraton 2019, Pop-Up Schubert säsong 2021, musikstudier i Frankrike
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers stipendium: Pop-Up Schubert för skola och särskola 2017-2019
Crafoordska stiftelsens stipendium: Musikstudier i Frankrike
Carl Jönssons understödsfond II. Musikstudier i Frankrike
Fredrika Bremerförbundets stipendium: Musikstudier i Frankrike samt workshop i New York på Studio Red Ramona
Anna Withlocks stiftelses stipendium: Studier i Frankrike

Anställningar i Sverige:
Danscentrum Väst: Pianist till daglig träning för dansare
Svenska Balettskolan i Göteborg: Pianist
Angered Gymnasiets Yrkesdanslinje i Göteborg: Pianist och musikpedagog
Dansforum Performing Arts; Pianist
Ledare av Hälsokören i Oscar Fredriks Församling
Nödinge församling och Hålta Församling: Kyrkomusiker och Körledare
Barnkörledare i Oscar Fredriks församling och Torslanda Församling
Körsamarbeten med artister som Stefan Andersson, Åsa Jinder och Amy Diamond.
Kulturskolan i Östra Göteborg: musiklärare och pianopedagog

Anställningar i Paris:
Gerard Quenez, operasångare och pedagog Paris; pianist
Centre Choréographique Micheline Beauhaire. Paris-Bourg La Reine; Pianist
American Theatregroup of Paris; Pianist
La Schola Cantorum: pianist till sångare och instrumentalister