Karin M Nilsson
Pianist, Musikpedagog, Kyrkomusiker och Musikskapare
Traditionella konserter med sångare och instrumentalister, annorlunda scenupplevelser med musik och dans, musik och köra för att må bra, minikonserter med interaktiva moment och dialog.
Musik för livets alla skeden: dop, namngivning, bröllop, avsked och begravning.
Nyskapande projekt som Pop-Up Schubert, Schubert on the road och SchubertAppen.

Utbildning, stipendier och anställningar

Utbildning och Kompetenser
Examen i piano, musikteori och ackompanjemang; Schola Cantorum de Paris
Musikpedagogisk påbyggnad; Högskolan för Scen och Musik i Göteborg
Musikvetenskap; Lunds Universitet och Göteborgs universitet
Kyrkomusik; Folkhögskolan i Hjo
Kontinuerlig fortbildning inom alla kompetensområden
Projektledarutbildning, Drivhuset
Brewhouse Inkubator Speed

Stipendier och stöd:
Kulturrådets projektstöd, barn och unga
Göteborgs stads Projektstöd Pronto
Eu-bidrag Västra Götalands regionen, konsultcheck
Längmanska Stiftelsens kulturstipendium
Helge Ax:on Johnssons Stiftelses stipendium
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers stipendium
Crafoordska stiftelsens stipendium
Carl Jönssons understödsfond II
Fredrika Bremerförbundets stipendium
Anna Withlocks stiftelses stipendium

Anställningar i Sverige:
Svenska Balettskolan i Göteborg: Pianist
Angered Gymnasiets Yrkesdanslinje i Göteborg: Pianist och musikpedagog
Dansforum Performing Arts; Pianist
Ledare av Hälsokören i Oscar Fredriks Församling
Nödinge församling och Hålta Församling: Kyrkomusiker och Körledare
Barnkörledare i Oscar Fredriks församling och Torslanda Församling
Körsamarbeten med artister som Stefan Andersson, Åsa Jinder och Amy Diamond.
Kulturskolan i Östra Göteborg: musiklärare och pianopedagog
Anställningar i Paris:
Gerard Quenez, operasångare och pedagog Paris; pianist
Centre Choréographique Micheline Beauhaire. Paris-Bourg La Reine; Pianist
American Theatregroup of Paris; Pianist
La Schola Cantorum: pianist till sångare och instrumentalister