Ingela Tägil Musikforskare

Vi börjar med att konstatera att utan kvinnor hade det inte blivit mycket till Lederkonst. De är däremot många gånger osynliga. De finns bakom de skapande männen. De rör sig i kulisserna. Ofta var det kvinnor som skapade förutsättningarna för Liederkonstens framväxt och existens. Gretchen forever vill synliggöra dem!

Vilka var kvinnorna i Liederkonsten? Och vem var Gretchen?Läs mer